Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
Mentorin tarinat-kirjan käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Aher Oy
Osoite: Aher Oy, Lääkärinkuja 1 as 2, 52700 Mäntyharju

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Mentorintarinat-kirjan käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Aher Oy:n verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
• Henkilötiedot
• Yhteystiedot
• Käyttötiedot
• Muut Käyttäjän itse antamat tiedot
Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Aher Oy:n omissa rekistereissä.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

KÄVIJÄSEURANTA

Aher Oy käyttää sivuillaan (mm. mentorintarinat.com) Google Analytics -kävijäseurantaa kävijätilastojen saamiseksi. Aher Oy hyödyntää myös uudelleenmarkkinointia sekä demografisten tietojen ja kiinnostuksen kohteiden seurantaa. Tämän vuoksi kolmannen osapuolten sivustot voivat näyttää Mandarinfish Publishingin sivustojen Käyttäjille uudelleenmarkkinointimainoksia. Kävijäseurannssa käytetään ensimmäisen asteen evästeitä.

Käyttäjä voi muokata Google-mainosasetuksiaan Google-profiilin kautta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Aher Oy,  Lääkärinkuja 1 as 2, 52700 Mäntyharju

Palaa Mentorintarintat -kirjan etusivulle tästä.