Näytteitä

 

LUKUNÄYTE 1, JOHDANTO:

Yrityksen perustaminen kiinnostaa monia tämän päivän Suomessa. Niin myös tarinamme päähenkilöä, olkoon hänen nimensä vaikkapa Onni Onnistuva. Onnia kiehtoo yrittäminen. Hän haluaa olla menestyvä yrittäjä. Tutkiessaan lähemmin asiaa Onni törmää siihen, että yrityksen perustamisessa ja yrittämisessä koetaan olevan ongelmia. Kun Onni tarkastelee itseään ja ympäristöään näyttää siltä, että varsinkin yrittämisen riskit pelottavat. Pelätään epäonnistumista, pahimmassa tapauksessa konkurssia, yrityksen varsinainen perustaminen on hankalaa, ei ole rahoitusta, ei pääomia ja kaiken yllä leijuu jatkuva epävarmuus. Myös epäonnistumisen hinta on korkea. Toisaalta startup-yrityksiä syntyy ja niitä kiitellään, uusien työpaikkojen tarve on suuri ja yrittämiseen kannustetaan monin tavoin. Niinpä Onni päättää lopulta perustaa yrityksen ja tehdä sen oikein!


Onni päättää lähteä etsimään apua ja löytää avukseen kokeneen yritysvalmentajan, joka intohimoisesti haluaa auttaa Onnia. Nimitämme häntä Matti Mentoriksi. Matti on yli 35 vuoden oman yrittäjäkokemuksensa aikana valmentanut yrittäjiä kautta Suomen ja haluaa antaa laajan kokemuksensa Onnin käyttöön. Matti tuntee yrittämisen risut ja ruusut. Hän on yrittäjien kanssa saman pöydän ääressä pohtinut yrittäjyyden perusasioita, ohjannut valmennettavia kohti kannattavampaa liiketoimintaa ja pelastanut monia jopa siltä kaikkein ikävimmältä kokemukselta, konkurssilta.


Matti Mentori tuntee suomalaisen pien- ja pk-yrittäjän sielunelämän sillä hän on auttanut jo yli 2500 yrittäjää onnistumaan. Tästä joukosta löytyy paljon menestystarinoita, jotka kertovat siitä, että yrittäjät, jotka haluavat oppia ja uskovat, voivat onnistua. ”Sinäkin Onni voit onnistua!”, on Matin kokemuksesta kumpuava viesti. ”Autan sinua onnistumaan, tuomalla käyttöösi kokemukseni ja matkan varrella kertyneet oppini tämän kirjan muodossa esimerkkien ja tosielämän yritystarinoiden muodossa.”, Matti jatkaa.
Pohtiessaan mistä alkaisi, Onni kysyi mentoriltaan, mikä on tärkeintä yrittämisessä. Mentori antoi Onnille yksinkertaisen kaavan:


”Menestyvä yrittäjä + menestyvä yritys = menestyvä liiketoiminta!”


Hyvä, menestyvä yrittäjä saa huononkin liikeidean toimimaan
hiomalla sitä, muuttamalla sitä, täydentämällä sitä tai jopa vaihtamalla sen. Huono yrittäjä sen sijaan saa hyvänkin idean ja yrityksen nurin!


Tässä onkin Onnin ensimmäinen oppi matkalla yrittäjyyteen, kuuntele osaajia ja opi toisten kokemuksista. Tämä tarina sisältää runsaasti esimerkkejä siitä, mitä kaikkea yrittäjä kohtaa matkallaan menestykseen.

 

LUKUNÄYTE 2, KIRJAN RAKENNE:

Kolmas luku kuvaa vaikeaa, inhimillisiä ulottuvuuksia sisältävää, haastavaa, mutta myös luovaa ja palkitsevaa polkua menestyväksi yrittäjäksi. Luvussa kerrotaan menestyvän yrittäjän tärkeimmistä ominaisuuksista ja haasteista jotka yrittäjän on selätettävä. Tässä luvussa Onni joutuu haastamaan itsensä ja kysymään, onko minussa yrittäjäainesta? Onko minusta menestyväksi yrittäjäksi?


Neljäs ja viides luku auttavat ymmärtämään yritysrakennetta, yrityksen eri osa-alueiden merkitystä, suunnitelmallisuuden tärkeyttä ja erikoisesti sitä tosiasiaa, että liiketoiminta on kokonaisuus. Luvussa paneudutaan tarkemmin liiketoiminnan eri osa-alueisiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun. Onnin tärkein opetus tässä luvussa on, että pelkkä idea ei riitä, sen varaan ei saa tuudittautua. Yritys on ketju, jossa idea on vain yksi lenkki. Jokainen lenkki on tärkeä. On tunnettava lenkit, eli on siis tunnettava yritys. On vahvistettava heikkoja lenkkejä ja hyödynnettävä vahvoja.


Kuudes luku opastaa yrityksen tärkeimmän kehittämistyökalun liiketoimintasuunnitelman sisältöön. Matti Mentori kuvasi Onnille muutamia sellaisten yrittäjien kommentteja, jotka ovat Matin ohjauksessa laatineet liiketoimintasuunnitelman. Yksi totesi, että Business Plan on kartta ja kompassi. Toinen vertasi liiketoimintasuunnitelmaa vaatteisiin, ilman ei voi olla! Kolmas tunnusti, että ensi kertaa tuli katsottua omaa yritystä kokonaisuutena yrityksen yläpuolelta, siis poissa tavanomaisista urista. Erään alueellisen kampanjan tuloksena Matti oli ohjannut noin 800 yrittäjää liiketoiminnan suunnittelussa. Näistä yli 90 % piti valmennustilaisuutta hyvänä tai erittäin hyvänä.


Seitsemäs luku kokoaa menestyksen eväät poluksi, jota kulkien yrittäjä etenee askel askeleelta kohti menestystä.


Tässä vaiheessa Matti Mentori herkistyi muistelemaan ensimmäisiä askeleita oman koulutaipaleensa polulla ja vertasi yrittäjän polkua koulunkäynnin alkuvaiheisiin. Niinpä hän nimesikin yrittäjän ensimmäiset vaiheet kuvainnollisesti yrittäjän alakoulun ensimmäiseksi, toiseksi, kolmanneksi ja neljänneksi luokaksi. Matti kertoi, että tässä kirjassa käsittelemme tarkemmin peruskoulun 1. luokkaa, eli liiketoimintasuunnitelmaa.

SISÄLLYSLUETTELO


1. JOHDANTO 4
2. KIRJAN RAKENNE 6
3. MENESTYVÄ YRITTÄJÄ 11

TAHTO MENESTYÄ 12
EMPAATTINEN YRITTÄJÄ 12
INNOVATIIVINEN YRITTÄJÄ 12
PYSÄYTTÄMÄTÖN YRITTÄJÄ 13
UTELIAS JA VERKOSTOITUVA YRITTÄJÄ 14
YRITTÄJÄ KOHTAA KATEUTTA 15
AJANKÄYTÖN ABC 16
NOPEAT SYÖVÄT HITAAT 19
YRITTÄJÄLLÄ ON OIKEUS TEHDÄ VIRHEITÄ 20
SUUNNITTELULLA LISÄÄ EPÄVARMUUDEN SIETOKYKYÄ 20
BUDJETOINNILLA PAREMPAA RISKINOTTOKYKYÄ 21
HYVÄ JOHTAJA JOHTAA EROJEN KAUTTA 22
LUO ITSELLESI KEHITYSPOLKU 22

4. MENESTYVÄ YRITYS 24

HUOLEDI SEKÄ TÄMÄN PÄIVÄN, ETTÄ HUOMISEN EUROISTA 25
MENESTYMINEN PERUSLIIKETOIMINNASSA 26
MENESTYMINEN YRITYKSEN KEHITTÄMISTYÖSSÄ 27

5. MENESTYVÄ LIIKETOIMINTA 30

LIIKETOIMINTA ON KOKONAISUUS 31
YRITYS ON JUURI NIIN VAHVA KUIN SEN HEIKOIN LENKKI 32
YRITTÄJÄN ON TIEDETTÄVÄ MITEN ASIAKAS OSTAA 33
MARKKINOINTIHENKISYYTTÄ TARVITAAN 37
VALITSE HYVÄ TILITOIMISTO 39
JOHTAMINEN EROJEN AVULLA 40
LASKE OMAKUSTANNUSHINTA TUOTTEELLESI TAI PALVELULLESI 40
NELJÄN K:N JOHTAMINEN 41
EI TASAOMISTUSTA 41
KEHITTÄMISESSÄ TERVE JÄRKI MUKANA 42
ENNAKOINNIN AVULLA OIKEA SUUNTA 42


6. LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

BUSINESS PLAN KEHITTÄMISEN TYÖKALU 44

KEHITTÄMISEN TYÖKALUPAKKI 45

7. NELJÄ PORRASTA MENESTYKSEEN 48
8. MATKA KOHTI MENESTYVÄÄ LIIKETOIMINTAA ALKAA 52